pliki cookies
BOKi funkcjonujące do 27 lutego 2015r.
Jednostki obsługujące Klientów w Cieszynie, Mysłowicach, Pszczynie ...
Zmiana Taryfy od 1 stycznia 2015 r.
Decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2014 r. zatwierdzona została nowa Taryfa...
Likwidacja sekcji Obsługi Klienta w ...
Sekcje Obsługi Klienta w Będzinie, Myszkowie
i Olkuszu funkcjonować będą do 30.01.2015 ...